KLINIK MOBIL


Fanm Vanyan Foundation Inc ap presante nou Klinik Mobil pou Fanm Ansent yo lap fèt chak twazyèm samdi nan mwa a, lap tou komanse samdi kap 21 septanm nan apati de 9h pou rive 4h nan apremidi , nan Roche à Bateau / Route National . Pou plis infòmatyon 50936764151